Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem
Máy duỗi thẳng
Máy duỗi thẳng

Máy duỗi thẳng

Máy làm thẳng lấy các ống chất lượng cao của chúng tôi và làm cho chúng thành một từ "thẳng". Nó cuộn nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh độ góc để cho tiếp xúc hoàn hảo giữa ống và cuộn. Do đó tạo ra hồ sơ ống thẳng tối đa. Ngày nay, chúng tôi sử dụng nhiều máy làm thẳng cuộn để có được việc sản xuất ống chính xác.