Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem
Máy đánh bóng ống vuông
Máy đánh bóng ống vuông

Máy đánh bóng ống vuông

Chúng tôi cung cấp hai mô hình tiêu chuẩn của dòng đánh bóng ống vuông và hình chữ nhật. Điều quan trọng cần lưu ý là các máy đánh bóng ống này chỉ được sử dụng cho thép không gỉ và sẽ cung cấp chất đánh bóng ống lên đến chất lượng gương.
Những dòng khác nhau này đều đánh bóng các ống vuông và hình chữ nhật có kích thước từ 15mm x 15mm đến 120mm x 120mm. Bạn cũng có thể chọn để tiết kiệm chi phí lao động bằng cách chuyển sang tùy chọn hệ thống đánh bóng phun dầu tự động.
Tất cả các mô hình dòng đã được thiết kế dựa trên việc dễ dàng tải phương tiện đánh bóng cũng như hệ điều hành dễ sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng máy móc của chúng tôi sẽ có thể duy trì tốc độ cao và đầu ra cao để tiết kiệm chi phí của bạn.