Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem
Máy phải đối mặt
Máy phải đối mặt

Máy phải đối mặt

Chúng tôi cung cấp hai máy đối diện có thể đối mặt với kích thước ống tròn từ 9,5mm đến 127mm. Chúng cũng có thể được thiết kế để làm việc với các nhà máy ống như các máy đối diện trực tiếp.
Một trong những công việc của máy phải đối mặt là làm sạch burr (phần cuối của ống). Đây là một điều cần thiết khi chế tạo ống để duy trì và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn về vệ sinh.

Máy duỗi thẳng
Máy duỗi thẳng

Máy duỗi thẳng

Máy làm thẳng lấy các ống chất lượng cao của chúng tôi và làm cho chúng thành một từ "thẳng". Nó cuộn nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh độ góc để cho tiếp xúc hoàn hảo giữa ống và cuộn. Do đó tạo ra hồ sơ ống thẳng tối đa. Ngày nay, chúng tôi sử dụng nhiều máy làm thẳng cuộn để có được việc sản xuất ống chính xác.

Máy mài lưỡi cưa
Máy mài lưỡi cưa

Máy mài lưỡi cưa

Máy nghiền ống, dây chuyền tấm thép, máy phải đối mặt